Forslag til nye lover Telemark Elghundklubb

På bakgrunn av årsmøtevedtak i Telemark Elghundklubb 2018 skal årsmøtet i TEHK 2019 vedta nye lover for klubben. De nye lovene er tidligere lagt ut til høring på klubbens webside. Det er ikke kommet innspill til lovene. Styret legger derfor ut et forslag til nye lover som skal behandles i årsmøte 7. Februar 2019. Forslag til endringer sendes styreleder Tom Vala, tom.carsten.vala@ncc.no,  ev sammen med andre saker som ønskes fremmet for årsmøte med frist 7. Januar 2019. Styrets forslag til nye lover har basis i Forbundsstyrets forslag til nye lover for områdeklubbene. Dette har igjen basis i NKK lovmal for klubber som ikke kan fravikes. I det framlagte forslaget fra styret i Telemark Elghundklubb er det kun gjort små endringer i Forbundsstyrets tillegg/endringer. Tekst som foreslås fjernes er markert med gult. Ny tekst er skrevet i rødt. Det er ikke gjort noen endringer i forhold til NKK lovmal.

<< Tilbake