Informasjon fra styret i TEHK

Hundedagen i Ulefoss tidlig i August ble svært vellykket, og på grunn av knapt med tid utgikk det  forberedte innlegget fra styret i programmet. Styremedlem Lars Jørgen Lassen har sammenfattet denne informasjonen pr August 2018 i infoskrivet nedenfor. Her inviteres til innspill på nye lover for Telemark Elghundklubb. Det orienteres også om at TEHK er 50 år i 2019. I den forbindelse oppfordres det til å komme med innspill på jubileumsaktiviteter. Det er nedsatt en komite med formål å skrive bok om klubbens historie. Her oppfordres det til å komme med historier og bilder. Sist men ikke minst etterlyses frivillige fra klubben som kan bistå i forbindelse med NKK utstilling i Bø fra 15.-17. Februar 2019. Her er det behov for skrivere, parkeringsvakter og andre som kan hjelpe til under arrangementet. Dette gir betydelig inntekter til klubben som igjen kan brukes på medlemsaktiviteter. Informasjon fra styret i Telemark Elghundklubb august 2018

Informasjon fra styret i Telemark Elghundklubb august 2018  

 

Den nye lovmalen for områdeklubber tilsendt fra forbundstyret, ligger nå på nettsiden sammen med de gamle lovene, styret i TEHK ønsker innspill på lovmalen i forbindelse med utarbeidelse av lover for TEHK. Ny lovmal skal ifølge vedtaket fra årsmøtet 2018 legges frem og vedtas på årsmøtet til TEHK i 2019. Innspill kan sendes til styret v/leder Tom Vala.


Telemark Elghundklubb fyller 50 år i 2019, vi ønsker i den sammenheng å markere dette skikkelig. Vi i styret ønsker innspill og ideer fra medlemmene i klubben, på hvordan vi kan få gjort dette på best mulig måte. Alle forslag mottas med takk. Forslag og ideer sendes til medlemmer av styret/sekretær.


I forbindelse med 50 års markeringen er det satt ned ei gruppe bestående av Halvard Andersen, Kristoffer Naas, Gunnar Roe og Bjørn Bjerketvedt. Gruppens formål er å skrive ei bok om klubbens historie, for å få denne så komplett som mulig ønsker vi innspill fra medlemmene, alt fra historier og fakta, ikke minst BILDER.
Ta kontakt med styret/sekretær eller noen av de overnevnte om du har innspill eller ideer.


Telemark Elghundklubb er i 2019 som tidligere med å hjelpe til på NKK utstillingen i Bø. Nytt av året er at det blir internasjonal utstilling 15.02.19 og vanlig nordisk utstilling 16 og 17.02.19. I og med at det blir 3 dager ønsker vi så mange frivillige som mulig, slik at vi kan fordele oppgavene utover. På denne måten ønsker vi at ikke noen må stille alle 3 dager. Vi håper en del av dere kan være skrivere. Dette er artig og lærerikt og vi kommer til å avholde skrivekurs før jul, og et til når det nærmere utstillingen. Håper mange kan stille opp, husk at dette gir en god slump penger i kassa til klubben. Meld fra til Lars J. Lassen, Solveig Haugan Jonsen eller Tom Vala om du/dere kan stille opp.

 

 

Vi i styret håper dere alle får en fin høst med fine jaktopplevelser, gode utstillingsresultater, flotte dager på jaktprøver og ikke minst flotte dager sammen med deres hunder. 

  

 

Hilsen styret v/Lars Jørgen Lassen 

<< Tilbake