15 deltakere på bandhund-kurs i Sauland 12. og 13. Mai

I helga ble det gjennomført bandhundkurs i Sauland. I alt møtte 8 hundeførere med egen hund, og 7 deltakere uten hund som var med på deler av kurset. Hensikten med kurset er å informere om jakt med bandhund og motivere flere til å delta med egen hund på jaktprøver. På kurset gjennomgås jaktprøvereglene for bandhund i tillegg til at det gis en mengde praktiske tips om alt fra valg av rase, kjøp av valp og oppfølging av valpen gjennom preging og den den første tiden med trening, både på blod ferskspor og praktisk jakt. Del 1 av kurset er en dag med teori inne. Del 2 er en praksisdag hvor hund og fører og eventuelt deltaker uten hund ledsages av en instruktør i skogen. Dagen i skogen gjennomføres som en "prøvedag". Hensikten er å øve på føring av hund i bånd, se hundens oppførsel i søk, hundens utnyttelse av terreng og værforhold, hvordan lese hundens markering, og oppførsel ved innpåstilling og hvis mulig også ved syn av elg/hjort. For de fleste av deltakerne på kurset var dette nyttig og ny erfaring. Oppsummeringen ved endt kurs viste at flere av deltakerne allerede gledet seg til å ta hunden med på jaktprøve. Kurset i Sauland var organisert og tilrettelagt av Torkild og Signe Mosebø. Kurslærere var Magnar Nordsveen og Morten Elgaaen som også har skrevet litt om bandhund-kurset nedenfor.

IMG_6023

Dag 1: Teoridel der vi går igjennom hovedpunktene med bandhundjakt. Først helt generelt om historikk og argumenter for valg av bandhund som jaktmetode (terrengtype, elg/hjortebestand, trafikk, rovdyr og at man har ettersøksverktøy lett tilgjengelig).  Vi prater mye om den firebeinte delen av ekvipasjen. Valg av rase, kjøp av valp og oppfølging av valpen gjennom preging og den den første tiden med trening, både på blod, ferskspor og praktisk jakt. Tar også en del om at det i områder ikke har vært så tradisjonelt med jaktformen, med de utfordringer man kan støte på i eget jaktlag og nærmiljø.


 

Mye om praktiske tips både i starten av trening/jakt/prøver, og også videre når hunden blir mer erfaren. Går igjennom temaer som utstyr og klær, bruk av terreng og vind og ikke minst mulighetene som åpner seg ift til utfordringer som kan bli mindre ved bruk av bandhund kontra løs (små terreng, om det er vanskelig å få elg til å stå, og at man forlenger treningssesongen betraktelig).


 

Gjennomgang av jaktprøveregler og motivasjon for å få flere til å stille hundene sine på utstilling og prøver. Litt kort om avl og viktigheten av at hver og en hundeeier bidrar med å dokumentere hundens egenskaper, for å få til framgang i vårt genemateriale.


 

Dag 2. På praksisbiten legger vi stor vekt på mange instruktører for at hver og en skal få best mulig oppfølging i den enkeltes spørsmål og utfordringer. Vi ønsker i stor grad å bidra til å "ufarliggjøre" det å starte på jaktprøve, der mange opplever dette som en terskel.


 

I tilbakemeldingene får vi ofte høre at vår uformelle tone og vårt forsøk på å bygge ned nevnte terskel, gjør at deltakerne får økt motivasjon til å trene mer og "riktigere" enn de ellers kanskje hadde gjort. Det at jungeltelegrafen står for en stor del av markedsføringen til nye deltakere hvert år, tar vi som et godt tegn på at vi har truffet rimelig bra med opplegget.


 

Det ble kjørt et kurs i Telemark også en gang på 90-tallet, men etter at vi tok opp igjen tråden i 2010 så har vi bortsett fra 2011 hatt fulle kurs hvert år (med fra 12-20 deltakere). Flere ganger opplever vi også at noen kommer igjen senere med egen hund, etter at de først har deltatt uten egen hund. Dette synes vi kanskje er ekstra artig. Vi er også svært fornøyde med at vi rekrutterer folk som kanskje ellers ikke hadde starta med jakthund. Vi har hvert år hatt med jenter, og er det noe elghundmiljøet har godt av så må det vel være nettopp en større andel kvinner! Vi prøver å vektlegge at bandhund ikke skal bli noen "motpol" til laushundmiljøet, men snarere et positivt suppelement og et tilbud også for de som ikke ser på en los som det eneste salige for en tilfreds hundeeier.

 

 

Deltakere bandhundkurs 2018

 

Tekst: Deltakere og instruktører på bandhundkurset i Sauland 2018

 

 

Arvid Nesland og Hunden Aslan

 

Tekst: Hunden "Aslan" viser eier og fører Arvid Nesland at her står det elg !

<< Tilbake