Årsmøte i Telemark Elghundklubb 7. Februar 2019

Årsmøte i Telemark Elghundklubb avholdes på Årnes Kafeteria, Gvarv, torsdag 7. Februar 2019 kl 18.00. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet må være styret v/Tom Vala, tom.carsten.vala@ncc.no, i hende senest 7. Januar. Forslag på kandidater valg må være valgkomiteen ved Erlend Berge, erlend@gjentreprenor.no, i hende senest 7. Januar. Innkalling og sakspapir sendes medlemmene senest 20. Januar. Oversikt valg 2019

Forslag til nye lover Telemark Elghundklubb

På bakgrunn av årsmøtevedtak i Telemark Elghundklubb 2018 skal årsmøtet i TEHK 2019 vedta nye lover for klubben. De nye lovene er tidligere lagt ut til høring på klubbens webside. Det er ikke kommet innspill til lovene. Styret legger derfor ut et forslag til nye lover som skal behandles i årsmøte 7. Februar 2019. Forslag til endringer sendes styreleder Tom Vala, tom.carsten.vala@ncc.no,  ev sammen med andre saker som ønskes fremmet for årsmøte med frist 7. Januar 2019. Styrets forslag til nye lover har basis i Forbundsstyrets forslag til nye lover for områdeklubbene. Dette har igjen basis i NKK lovmal for klubber som ikke kan fravikes. I det framlagte forslaget fra styret i Telemark Elghundklubb er det kun gjort små endringer i Forbundsstyrets tillegg/endringer. Tekst som foreslås fjernes er markert med gult. Ny tekst er skrevet i rødt. Det er ikke gjort noen endringer i forhold til NKK lovmal.

Resultater fra Fritzøeprøven 5. og 6. November

IMG_7276

Fritzøeprøven, 2 dagers samlet løshund ble avholdt 5. og 6. November med Vindgjelltunet som utgangspunkt. Vinner ble Sandomslia's Lani til Magnus Tollofsen. Sjulstadfossens Ailo til Kjartan Sjulstad ble nr 2. Resultater og premieliste finner du nedenfor. Bilde og videosnutt viser prøvens vinner i aksjon i skogen.

RESULTAT FRA UTSTILLINGA I MORGEDAL.

Informasjon fra styret i TEHK

Hundedagen i Ulefoss tidlig i August ble svært vellykket, og på grunn av knapt med tid utgikk det  forberedte innlegget fra styret i programmet. Styremedlem Lars Jørgen Lassen har sammenfattet denne informasjonen pr August 2018 i infoskrivet nedenfor. Her inviteres til innspill på nye lover for Telemark Elghundklubb. Det orienteres også om at TEHK er 50 år i 2019. I den forbindelse oppfordres det til å komme med innspill på jubileumsaktiviteter. Det er nedsatt en komite med formål å skrive bok om klubbens historie. Her oppfordres det til å komme med historier og bilder. Sist men ikke minst etterlyses frivillige fra klubben som kan bistå i forbindelse med NKK utstilling i Bø fra 15.-17. Februar 2019. Her er det behov for skrivere, parkeringsvakter og andre som kan hjelpe til under arrangementet. Dette gir betydelig inntekter til klubben som igjen kan brukes på medlemsaktiviteter. Informasjon fra styret i Telemark Elghundklubb august 2018

Flott dag på Ulefoss, lørdag 4/8-18

Med 32 hunder som stilte for permobjørn test og ca 30 personer på foredrag, må me si att dagen blei ein suksess. I tillegg var det øvrige medlemmar og ikkje medlemmar som tok turen som tilskuerar. Svært gledleg var det å sjå att alderspranget på dei tilmøtte strakk seg frå 3 år til 80+. Ei stor takk til Jon Steinar Vangen i Norwegian Outfitters for ein bra gjenomføring av dagen, takk til Christopher Linnerud med Tracker stand og ikkje minst ei stor takk til alle deltakerar og medlemmar for ein flott dag, der hundane sto i fokus! 

Samling for løshunddommere, elever og aspiranter 16. August kl 18.00 Årnes Kafeteria

Jaktprøveutvalget for løshund i Telemark Elghundklubb inviterer løshundommere, elever og aspiranter til dommersamling for sesongenen 2018. Denne vil foregå på Årnes kafeteria torsdag 16.8.2018 kl 1800. Agenda vil være oppfrisking av regelverk samt årets presiseringer, utfylling av skogskort og oppstart/bruk av NPP. Dommerkompendium og Skogskort finner du nedenfor
 
Mvh 
Jaktprøveutvalget løshund

Velkommen til hundedag i Ulefoss lørdag 4. August kl 10.00

Bjørn illustr 1
Deltakarlista for permobjørn test er nå klar. Ringtrening tenkjer me ca kl 13.00, å dei som måtte ynsje deltakelse her bare smiler fint til Ole Anders Andersen ved uppmøte. Tracker stiller også med stand igjennom dagen, å dei som ynsjer kan teste peiler og vest! Gratis kaffi og sal av brus. Foredrag v/ Jon Steinar Vangen, samt info frå styret i tehk påfølger etter att siste hund har vert testa. Ynsjer alle medlemmar og deltakerar velkomne til trivleg dag på Ulefoss! Deltakarliste og vegbeskrivelse finn du under. (Etteranmeldte hunder finn du ikkje i lista)

For Telemark Elghundkkubb, 
Youness Berget  
 
 
 
 
 

Telemark Elghundklubb har fått Vipps !

Telemark Elghundklubb har fått Vipps. Nummeret er 530467. Du kan eventuelt bruke Vipps til å betale for påmeldinger som ikke går gjennom NKK, eller andre deltakeravgifter, egenandeler, varer og tjenester i Telemark Elghundklubb. Merk i så fall hva/hvem beløpet gjelder. Mer info om Vipps her

Høring - nye lover for Telemark Elghundklubb

Forslag til nye lover for områdeklubbene legges med dette ut på høring blant Telemark Elghundklubbs medlemmer. Forslaget er utarbeidet av Forbundsstyret i NEKF og ble sendt områdeklubbene i Januar med krav om at lovene skulle vedtas i klubbens årsmøte i 2018. Lovforslaget er ikke behandlet av representantskapet i Norske Elghundklubbers Forbund. Årsmøtet i Telemark Elghundklubb vedtok 10. Februar at lovforslaget skulle legges ut på høring blant medlemmene. Endelig forslag til nye lover for Telemark Elghundklubb, med innspill fra høringen, tas til behandling i forbindelse med årsmøtet i Telemark Elghundklubb i 2019. Vedlagt ligger Forbundsstyrets forslag til nye lover (som er utgangspunkt for høringen), lovmal for områdeklubber vedtatt av representantskapet i NKK og Telemark Elghundklubbs gamle vedtekter.

 

Inviterar til utstilling i Morgedal 1. September

1. September inviterar Telemark Elghundklubb nok ein gong til utstilling i Morgedal. Me er stolte og ydmyke over alle som vel å ta turen til Morgedal, og me gjer kåns beste for å få til eit godt arrangement. I år er me så heldige at me har blitt sponsa av Tracker, og kan med det trekke ut ein peilar på katalognummer. Kanskje du er den heldige? Meld deg på via NKK her. Me gledar oss til å sjå deg ! Dommere er Rolf Frostad, alle hanner og Bjørn Bjerketvedt, alle tisper. Påmeldingsfrist 26. august.  Det blir valpeshow med påmelding på plassen, kr 200.

Hunde-dag med test på permobjørn lørdag 4. August

Bjørn ill 2

Telemark Elghundkkubb inviterer sine medlemmer til en trivelig dag på skytterhuset i Ulefoss lørdag 4. August kl 10.00. Her får klubben besøk av Jon Steinar Vangen i Norwegian Outfitters som vil avholde testing av hunder på permobjørn. De tre beste hundene premieres. !. premie; en 1-dags separat løshundprøve Telemark Elghundklubb 2018, 2. premie; en påmelding Utstillingen i Morgedal 2018, 3. premie; en klubbjakke Telemark Elghundklubb. Etter testingen blir det påfølgende foredrag om bjørnejakt med mer. Det vil også bli muligheter for ringtrening i løpet av dagen. I tillegg informerer styret om nytt og aktuelt for klubbens medlemmer. Antall hunder som kan testes på permobjørn er begrenset til 35 stk, så førstemann til mølla! Påmelding til test på permobjørn, sendes på mail til:  berget.viltslakteri@gmail.com Her skriver du hundens navn og reg.nr samt eiers navn og tlf.nr  Få også med om du ønsker å delta på foredraget. Påmeldingsavgift for test av hund kr 500 pr hund til kontonr: 2711 13 45576 Merk betalingen med hundens navn og reg.nr Frist for påmelding til test av hund er 30.07.2018  Dette er en dag for heile familien! Ta med niste så holder klubben kaffe fra bålpanna. For ytterligere informasjon kontakt Youness Berget på tlf 98621156 Vel møtt! 

Jaktprøver bandhund starter 1. Juli

1 og 2 dagers separatprøver bandhund starter 1. Juli. Første prøverperiode er fra 1. Juli til 10. August. Andre prøveperiode er fra 11. August til 1. Desember. Prøveleder for separatprøvene er Marit Sande, tlf 952 73544. 1 og 2 dagers samlet prøve bandhund, Telemarksprøva, arrangeres i år 11. og 12. August med Røde Kors-huset på Haukeli som utgangspunkt. Prøveleder er Magnar Nordsveen, tlf 917 93065. Påmelding til alle prøver via Dog web. Mer info om bandhundprøvene og påmelding finner du her.

 

Vellykket familiedag i Morgedal

IMG_6147

Omkring 30 store og små elghundvenner var samlet til familiedag i Telemark Elghundklubb søndag 10. Juni. Familiedagen ble arrangert hjemme hos Helene og Tom Vala i Morgedal. En fantastisk plass med utsikt over hele bygda. Spesielt artig var det å høre Terje Graver fortalte og viste film og bilder fra løshundjakt. Alle fikk testet kunnskapene sine i naturstien før grillingen startet. Praten om elg og bikkjer gikk heftig rundt bordet. De yngste medlemmene hadde også mye å finne på !

Koimyra's Ruggen representerer TEHK i NM løshund

NJ(L)CH Koimyras Ruggen, NO37537/15, eid av Gunnar K Veum er tatt ut til NM løshund 2018. Veums hund har 93,67 poeng i snitt av 3 beste prøver. N VCH N J(L)CH Klubberkollens Vega, NO41811/14, eid av Karl Halvor Skårberg er tatt ut som reserve. Skårbergs hund har 87,83 poeng i snitt på 3 beste prøver. NM løshund arrangeres av Gudbrandsdal Elghundklubb 16. og 17. Oktober. Base for arrangementet er Nermo Hotel i Øyer. Erlend Berge, med Tom Vala som reserve, er påmeldt som dommer fra TEHK til mesterskapet.

Har du husket å betale medlemskontingenten ?

Telemark Elghundklubb opplever i likhet med andre klubber at mange medlemmer ikke har betalt medlemskontingenten. I Telemark Elghundklbb er det pr 20. Mai 50 av 344 medlemmer som ikke har betalt. Det er samtidig gledelig at klubben har fått flere nye medlemmer. Nytt dette året er at kontingentkravet ikke er sendt ut sammen med bladet Hundesport som tidligere. Opplysninger om hvordan kontingenten kan betales er sendt på e-post . Flere er ikke klar over at kontingentkravet står ubetalt. Dette kan du sjekke ved å logge inn på "Min side" NKK. Det er samtidig fint om du sjekker at rett postadresse, e-post og mobilnr er registrert.

Påmelding blodspor- og fersksporprøver i Telemark Elghundklubb

Prøveperioden for blodsporprøver er allerede i gang og varer fram til 1. Desember. Samlet blodsporprøve arrangeres 7. Juni i Gvarv og omegn. Perioden for fersksporprøver er fra 1. Juli til 15. Desember. Pris sporprøve er 400 kr. Påmelding alle prøver er nå mulig via web NKK. Nærmere informasjon om sporprøver: Ole Anders Andersen, mob. 908 89506. Info om sporprøver med link til påmelding finner du her

Uttaket til Nordisk for bandhund og Nordisk for løshund er avgjort

NJ(B)CH NUCH Svart Hunden's Nana Tm til Irene Kverndalen og Magnar Nordsveen og NJ(B)CH Biko til Anund Vaa er tatt ut til å representere Norge i Nordisk mesterskap bandhund 1. og 2. September. Det er 5 hunder som skal representere Norge i mesterskapet. Dessverre nådde ikke løshunden NJ(L)CH Koimyras Ruggen eid av Gunnar K Veum helt opp ved uttaket til Nordisk mesterskap for løshund. Ruggen (med 89,5 poeng i snitt) manglet 1,6 poeng i snitt av de 4 beste jaktprøvene for å nå opp blant de 4 hannhundene som er tatt ut til å representere Norge. Se Nyheter NEKF her

15 deltakere på bandhund-kurs i Sauland 12. og 13. Mai

IMG_6023

I helga ble det gjennomført bandhundkurs i Sauland. I alt møtte 8 hundeførere med egen hund, og 7 deltakere uten hund som var med på deler av kurset. Hensikten med kurset er å informere om jakt med bandhund og motivere flere til å delta med egen hund på jaktprøver. På kurset gjennomgås jaktprøvereglene for bandhund i tillegg til at det gis en mengde praktiske tips om alt fra valg av rase, kjøp av valp og oppfølging av valpen gjennom preging og den den første tiden med trening, både på blod ferskspor og praktisk jakt. Del 1 av kurset er en dag med teori inne. Del 2 er en praksisdag hvor hund og fører og eventuelt deltaker uten hund ledsages av en instruktør i skogen. Dagen i skogen gjennomføres som en "prøvedag". Hensikten er å øve på føring av hund i bånd, se hundens oppførsel i søk, hundens utnyttelse av terreng og værforhold, hvordan lese hundens markering, og oppførsel ved innpåstilling og hvis mulig også ved syn av elg/hjort. For de fleste av deltakerne på kurset var dette nyttig og ny erfaring. Oppsummeringen ved endt kurs viste at flere av deltakerne allerede gledet seg til å ta hunden med på jaktprøve. Kurset i Sauland var organisert og tilrettelagt av Torkild og Signe Mosebø. Kurslærere var Magnar Nordsveen og Morten Elgaaen som også har skrevet litt om bandhund-kurset nedenfor.

Resultater fra utstillingen i Skien 28. April

31416712_1656731074413130_4988994080722649088_o

Skiensutstillingen ble avholdt på Stevneplassen i Skien lørdag 28. April. Jämthunden Raudfjellet's C Diesel, NO40530/16, eid av Håvard Dahl,  Stathelle, fikk CK og ble BIR (best i rasen).  Loke, NO48223/14, eid av Tom Vala, Morgedal, fikk CK, Cert og ble BIR i rasen Norsk Elghund Grå. N J(B)CH Vossasvarten's D' Alfa, NO45686/14, eid av Henning Knudsen, Sandnes, fikk CK, Cert og ble BIR av Norsk Elghund Sort. Dommer var Arvid Göransson. Katalog med alle premieringer i gruppe 5 er vedlagt her

Ny annonser valper/planlagte kull

Det er lagt ut en ny annonse på siden hvor medlemmer i TEHK kan annonsere for valper/planlagte kull.

 

http://www.tehk.no/986.979.Album.html

Premieutdeling for jaktprøver og overrekkelse av championatskjold

Championatvinnere ny

Lørdag 10. Februar avholdt Telemark Elghundklubb årsmøte med middag og premieutdeling. Det ble utdelt premier for jaktprøver løshund og bandhund, og alle som har oppnådd jakt-, utstilling, eller viltsporchampionat i 2017 møtte fram for å motta sine skjold. Alle premievinnere fikk en flott tallerken med hundens navn i premie. Det ble også overrakt pokal til Tyr av Gausbu, NO45788/13, til Eivind Vrangsund som oppnådde kravet til Mille Maries pokal på Fritzøe-prøva. Kvitskjæret's Emma, NO41109/14, til Espen Håtveit Kristoffersen ble tildelt vandrepremien for beste 1. premie-hund på 1 dags separat løshundprøve.

Stein Frantzen ble tildelt sølvmerke og æresmedlemskap

Randi og Stein ny

Stein Frantzen ble tildelt sølvmerke og æresmedlemskap i Telemark Elghundklubb i forbindelse med årsmøte 10. Februar. I begrunnelsen for tildelingen heter det bl. annet: Stein Frantzen er og har vært aktivt medlem av Telemark Elghundklubb siden klubben ble stiftet. Stein har vært aktivt med på utstillinger og jaktprøver i alle år, og har vært pådriver for å få til et løshundkurs i Telemark Elghundklubb. Stein har viet livet sitt til avl og oppdrett av Norsk Elghund Grå gjennom sin kennel Gausbu som ble godkjent i NKK 24. juni 1987. Stein Frantzen kan vise til utmerkede resultater fra sitt oppdrett på utstillinger og jaktprøver i en årrekke. Antallet hunder, som bokstavelig har satt spor etter seg, er mange. Stein har gjennom sitt oppdrett bidratt til at elghundeiere i hele Norge har fått stor glede av sine jakthunder ! 

Tom Vala gjenvalgt som leder

Årsmøte 2018

Årsmøte i Telemark Elghundklubb ble avholdt på Straand Hotell, Vrådal lørdag 10.februar. Under valgene ble Tom Vala gjenvalgt som leder. Jørgen T Bø ble valgt som ny nestleder etter Joar Brosdal som hadde frasagt seg gjenvalg. Tor Fjellheim ble valgt som nytt medlem i styret. Leif Haaberg ble valgt til ny 2. vara. I alt møtte 50 medlemmer til årsmøte og middag med premieutdeling.

HAR DU LYST TIL Å BLI DOMMER I TELEMARK ELGHUNDKLUBB?

Telemark Elghundklubb trenger flere dommere, og håper at noen er intressert i å starte som dommerelev. I linken ligger et søknadsskjema. Fyll det ut å send det pr. e-post til: tom.carsten.vala@ncc.no eller til Solveig Haugan Jonsen,Vivestadlinna 704, 3175 Ramnes.

 

Søknader og rutiner dommerutdanning TEHK2017

 

Aktiviteter og tidsfrister Telemark Elghundklubb

Referat styremøter

Fra årsmøte 2018

Medlem i Telemark Elghundklubb?

306587_4100008730795_898982325_n

Ønsker du å bli medlem i Telemark Elghundklubb? 

 

Innmelding gjennom NKK sine sider:Innmelding

Annonser valper

Valpeannonse